از پیکاسا به فلیکر عکس پست کنید

پی نوشت: در ضمن من پیشنهاد می کنم اگه می خواین تو یکی از این دو سیستم گالری داشته باشین از پیکاسا استفاده کنین که می تونین گالری من رو از اینجا ببینین و هم چنین این هم فیدش که می تونی به فید ریدرتون بدین تا آپدیتهاش رو ببینین.

python ./share.py help
If you enjoyed it you can use following links to share this article:
  1. twitter
  2. google_plus
  3. facebook
ls ./tags

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus