پایان خدمت سربازی

My military boots.

یکم مهر ماه ۱۳۹۳ آخرین روز خدمت سربازی‌ام بود. قبلا در مورد تمام خوش‌گذرانی‌هایی که در این دوران داشته‌ام نوشته‌ام‌، و خوب نالیدن بیشتر‌، تنها اعصاب خودم را خورد می‌کند. هر چه بود گذشت‌، تمام شد، دست خودم هم نبود انتخابش‌! باید می‌بود‌، باید اتفاق می‌افتاد! همین…

python ./share.py help
If you enjoyed it you can use following links to share this article:
  1. twitter
  2. google_plus
  3. facebook
ls ./tags

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus